Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2021-03-29

Jordbruksverket beviljar projektmedel för fördjupad studie av miljöteknik

Axolot Solutions har tillsammans med ett konsortium beviljats medel från Jordbruksverket för en fördjupad utvärdering av bolagets reningsteknik. Utvärderingen avser rening vid en fiskodling i Jämtland.Sensommaren 2020 genomförde Axolot preliminära studier där vatten från fiskodlingen hos Vattudalens Fisk pumpades i...
Läs mer
2021-03-24

Axolot Solutions has signed a trial agreement with a customer operating a harbor

Axolot Solutions has signed a trial agreement with a customer operating a harbor   You can read the full press release here.
Läs mer
2021-03-24

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund som bedriver hamnverksamhet

Ett provkörningsavtal har skrivits med en kund som driver en hamn med reguljär färjetrafik.Försöken genomförs under april månad och syftar främst till att rena bort zink, men också andra metalljoner och näringsämnen från vattnet. Bakgrunden är att nya regelverk ställer...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.