Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2023-02-10

Axolot Solutions intervjuar miljöchefen på Ahlstrom Aspa Bruk runt planerna på ny fosforrening

Intervju med Kristina Olsson, miljö- och kvalitetschef Aspa bruk.​​​ Kan du med några ord berätta om Aspa bruk, vilka är ni och vad tillverkar ni? Aspa bruk är en del av Ahlstrom koncernen, en global ledare inom innovativa fiberbaserade material....
Läs mer
2022-12-07

Nyhetsbrev Axolot Solutions – Nu kör vi på!

Helt plötsligt så är vi nära jul igen, det är samma känsla som vanligt. Tiden har en tendens att rusa på i allt snabbare takt. Jag sitter och skriver dessa rader på en färja mellan Århus och Själlands Odde en...
Läs mer
2022-12-02

Axolot Solutions tecknar avtal med Sandahlsbolagen

Axolot har sålt en nyckelfärdig AxoPur® anläggning för rening av förorenade vatten som tas emot och hanteras vid Sandahls verksamhet i Värnamo. Anläggningen som förväntas kunna tas i drift om 3-4 månader kommer initialt att ha en kapacitet på 8 000 m3 per...
Läs mer
2022-12-01

Axolot Solutions och Driva Aquaculture AS ingår intentionsavtal (LOI) avseende rening av vatten från landbaserade fiskodlingar

Axolot och Driva Aquaculture har ingått ett intentionsavtal (LOI) där avsikten är att introducera Axolots AxoPur® teknik för rening av vatten från storskaliga fiskodlingsanläggningar. En avgörande framgångsfaktor är AxoPur’s förmåga att reducera utsläpp av fosfor.Driva Aquaculture AS är ett norskt...
Läs mer
2022-11-17

Axolot Solutions ingår licensavtal och säljer dotterbolag i Finland till Mikael Åbacka som samtidigt avgår ur Axolots styrelse

I linje med Axolot Solutions strategi och som ett led i en resursfokusering har styrelsen fattat beslut om att avyttra aktierna i det finska dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy. Samtidigt har man ingått ett licensavtal med det finska bolaget avseende...
Läs mer
2022-11-08

Axolot Solutions tecknar avtal med Borås Energi och Miljö

Axolot Solutions har ingått ett hyresavtal med Borås Energi och Miljö som kommer att hyra en containerbaserad AxoPur® anläggning för att rena tvättvatten.Uppstart förväntas ske runt årsskiftet. Inledningsvis kommer tvättvatten att renas men i kommande skeden kan det även bli...
Läs mer
2022-11-04

Axolot Solutions informerar om Årsstämma 2023 och utsedda ledamöter till valberedningen

Årsstämman 2023 i Axolot Solutions Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 11 maj 2023 kl 10:00 i Genetor Kontorshotell, Kungstorget 8 i Helsingborg.Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast den...
Läs mer
2022-10-28

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-September 2022

Fortsatt positiv och spännande utveckling trots ett utmanande världslägeSammandrag av tredje kvartalet 2022 Finansiellt  Nettoomsättningen uppgick till 306 tkr (936 tkr för motsvarande kvartal 2021), vilket avser demokörningar och studier. I jämförelseperioden såldes ett mindre AxoPur®-system. Övriga rörelseintäkter uppgick till...
Läs mer
2022-10-19

Axolot Solutions och Fortum Waste Solutions ingår samarbets- och utvecklingsavtal avseende nya tekniker för hållbar vattenrening

Axolot Solutions och Fortum Waste Solutions har idag ingått ett samarbets- och utvecklingsavtal som syftar till att supporta varandras utvecklingsprojekt runt rening av vissa typer av förorenade vattenströmmar.Genom samarbetet så förväntar sig parterna kunna accelerera utvecklingen av nya och effektivare...
Läs mer
2022-10-03

Axolot Solutions etablerar ett Joint Venture bolag för den norska marknaden

Axolot Solutions har den 2 oktober ingått ett avtal med Tilapia AS och B-Enviro om bildandet av ett gemensamt JV-bolag som skall bearbeta den norska marknaden för industriell vattenrening.Axolot kommer att vara majoritetsägare i det norska bolaget som kommer att...
Läs mer
2022-09-28

Nyhetsbrev Axolot Solutions – Fortsatt positiv utveckling trots ett utmanande världsläge

Sedan vi publicerade vår senaste kvartalsrapport så har teamet i Axolot jobbat vidare i full fart. Trots alla utmaningar vi ser i omvärlden så utvecklas Axolot helt klart i rätt riktning och förväntningarna vi ställer på oss själva är höga....
Läs mer
2022-07-29

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Juni 2022

Framgångsrika körningar hos Aspa bruk, intentionsavtal ingicks avseende den norska marknaden och en övertecknad företrädesemission genomfördes.Sammandrag av andra kvartalet 2022 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 350 tkr (529 tkr för motsvarande kvartal 2021), vilket avser provkörningsaktiviteter och studier. Övriga rörelseintäkter uppgick...
Läs mer
2022-07-12

Axolot Solutions Holding AB:s företrädesemission är nu registrerad hos Bolagsverket

Axolot Solutions Holding AB:s företrädesemission är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med bolagets BTA är satt till den 15 juli, 2022.EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA,...
Läs mer
2022-06-13

Axolot Solutions offentliggör definitivt utfall i företrädesemission som tecknades till ca 146%

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Axolot Solutions”) offentliggör härmed det definitiva utfallet av Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”) om cirka 20,44 MSEK, som beslutades och offentliggjordes den 12 maj 2022. Det definitiva utfallet är i allt väsentligt detsamma...
Läs mer
2022-06-09

Axolot Solutions offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Det preliminära resultatet av företrädesemissionen i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot”) visar att företrädesemissionen blev övertecknad. Styrelsen i Axolot har beslutat att utnyttja hela överteckningsoptionen.Företrädesemissionen omfattade högst 53 797 369 aktier. Emissionskursen var 0,38 SEK, vilket innebär en total...
Läs mer
2022-06-01

Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 1 juni 2022

Idag, den 1 juni 2022, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ), genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.