Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2019-07-30

Axolot Solutions medarbetare tecknar optioner i incitamentsprogram

Medarbetare inom Axolot Solutions koncernen har tecknat totalt 722 925 optioner i det incitamentsprogram som årsstämman beslutade om i maj 2019. Vid årsstämman i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions”) den 15 maj 2019 beslutades att införa ett incitamentsprogram varigenom högst...
Läs mer
2019-07-08

Förtydligande angående teckning av optioner

Av Finansinspektionens insynsregister framgår att teckning skett av 1 060 000 teckningsoptioner i Axolot Solutions Holding AB och att den som genomfört transaktionen är närstående till bolagets VD, Marie Landfors. Bolaget vill förtydliga att det är Axolot Solutions AB, ett dotterbolag...
Läs mer
2019-07-08

Axolot Solutions i DN Innovation

Axolot Solutions i DN Innovation Axolot presenterar sina lösningar på industrins utmaningar kring vatten. Recirkulation är nyckeln!
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.