Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2019-05-29

Axolot Solutions installerar anläggning för vattenrening och inleder samarbete med KCL i Finland

Axolot Solutions Holding AB och finska skogsindustrins branschforskningsinstitut, KCL, har som ett första steg i ett kommande samarbete ingått ett LOI (avsiktförklaring) med målsättningen att gemensamt vidareutveckla Axolots koncept för hållbar och kostnadseffektiv recirkulation av processvatten och eliminering av slam...
Läs mer
2019-05-28

Axolot Solutions erhåller order från Fortum för långtidsutvärdering av AxoPur® vid sanering av förorenade jordmassor

Axolot Solutions (Axolot) har erhållit en order att leverera en AxoPur®-anläggning för vattenrening till Fortum Waste Solutions. Anläggningen kommer att användas tillsammans med Fortums MOPS-teknik för sanering av förorenad mark.Efter en tid av tester och utvärdering i lab- och pilotskala...
Läs mer
2019-05-24

Interview with Marie Landfors, new CEO for Axolot Solutions

"For a long time I have wanted to lead a technological company, with a clear purpose and mission"   Marie Landfors says: "Environmental and resource issues are more critical than ever in our society and it feels incredibly motivating to contribute...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.