Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2019-05-15

Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 15 maj 2019

Idag, den 15 maj 2019, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt resultatdisposition Årsstämman fastställde...
Läs mer
2019-05-10

Axolot Solutions Holding AB Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Förberedelser för kommersiellt genombrottJanuari-Mars ·    Nettoomsättning 169 tkr (0 för motsvarande kvartal 2018) ·    Rörelseresultat -5 669 tkr (-3 423) ·    Nettoresultat -5 669 tkr (-3 423) ·    Nettoresultat per aktie -0.21 kronor (-3.42) ·    Investeringar i tre nya pilotanläggningar, som tas...
Läs mer
2019-04-24

Axolot Solutions publicerar årsredovisningen för 2018

Axolot Solutions Holding AB meddelar att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.axolotsolutions.com.För ytterligare information kontakta:Mårten Olausson, CEO Axolot Solutions, tel: 070–5840617, mejl: marten.olausson@axolotsolutions.comDokument & länkar Om Axolot Solutions Holding AB Axolot Solutions Holding AB är ett...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.