Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2019-03-25

Water efficient production a matter of time

Several pulp industries have in recent years cut back production because of lack of water   This article is written by Dr. Martin Ragnar, R&D Director at Axolot Solutions   The Swedish pulp and paper industry is successful and has many...
Läs mer
2019-03-22

World Water Day

”Vattendagen 2019: Vattenkris – hot och möjligheter” at Krinova Incubator & Science Park in Kristianstad   United Nations Sustainable Development Goal 6 is crystal clear: water for all by 2030. By definition, this means leaving no one behind. But today,...
Läs mer
2019-02-13

Axolot Solutions Holding AB Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

Genomförda nyemissioner, listning vid Nasdaq Stockholm First North och många kundaktiviteterOktober-December • Rörelseintäkter 1 195 TSEK (390 för motsvarande kvartal 2017) • Rörelseintäkter exklusive aktiverat eget arbete 502 TSEK (273) • Rörelseresultat -6 932 TSEK (-3 467) • Nettoresultat -6 906...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.