Archive

Konstruktion, installation och igångkörning av två nyckelfärdiga AxoPur system samt många andra kundaktiviteter.Sammandrag av första kvartalet 2023 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 1 309 tkr (528 tkr för första kvartalet 2022), vilket i huvudsak avser större delen av ett nyckelfärdigt AxoPur® system som levererades i mars...

Axolot har nu installerat och tagit i drift ytterligare en containerbaserad AxoPur® anläggning baserad på den nya 2.0 generationens teknik. Kunden är denna gång Sandahlsbolagen i Värnamo som tar emot förorenade vatten från olika industrier och kommuner för upparbetning.Sandahls är en av Sveriges ledande aktörer...

Axolot Solutions Holding AB meddelar att årsredovisningen nu finns tillgänglig på bolagets hemsida: axolotsolutions.com/investerare/rapporter/.För ytterligare information, vänligen kontakta: Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.comDokument & länkarAxolot Solutions Holding AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2022Om Axolot Solutions Axolot Solutions Holding...

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 kl 10:00, i Genetor Kontorshotell, konferensrum Hamlet, på Kungstorget 8 i Helsingborg.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den...

Axolot har nu installerat och tagit i drift den första containerbaserade AxoPur® anläggningen baserad på den nya 2.0 generationens teknik. Kunden är Borås Energi och Miljö som är en del av Borås Stadshus AB. ​På bilden till vänster syns Patric Kvist och Jonas Vessfjord framför Axolots...

Plastföroreningar och mikroplaster är ett allvarligt och växande globalt miljöproblem. EU har beslutat att återvinningsgraden av plast måste öka drastiskt vilket kräver att tekniken för att möjliggöra storskalig recirkulation av plast måste utvecklas betydligt. Ett avgörande problem vid återvinning av plast är alla de föroreningar...

Ett händelserikt fjärde kvartal – strategiskt såväl som utvecklingsmässigt och kommersielltSammandrag av fjärde kvartalet 2022 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 375 tkr (586 tkr för motsvarande kvartal 2021), vilket avser demokörningar och studier. Övriga rörelseintäkter var 0 tkr (22) där beloppet i jämförelseperioden avser offentliga forskningsbidrag och...

Helt plötsligt så är vi nära jul igen, det är samma känsla som vanligt. Tiden har en tendens att rusa på i allt snabbare takt. Jag sitter och skriver dessa rader på en färja mellan Århus och Själlands Odde en gråmulen dag i början av...