Archive

Axolot Solutions Holding AB meddelar att årsredovisningen nu finns tillgänglig på bolagets hemsida: axolotsolutions.com/investerare/rapporter/.För ytterligare information kontakta: Lennart Holm, VD och koncernchef, +46 (0)70 630 8562 eller lennart.holm@axolotsolutions.comDokument & länkarAxolot Solutions Holding AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2021Om Axolot Solutions Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag...

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 5 maj 2022. Mot bakgrund av Covid-19 genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte...

Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk och Axolot Solutions kommer i ett gemensamt projekt att under en tremånaders-period genomföra ett omfattande test med målet att reducera utsläppen av fosfor från Aspa bruk.Projektet baseras på Axolots elektrokemiska AxoPur® 2.0 process och beräknas pågå fram till sommaren. Den AxoPur anläggning...

Fokus på kostnadseffektiva, hållbara helhetslösningar som kan hantera ett större flödesspann.Sammandrag av fjärde kvartalet 2021 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 586 tkr (1 318 tkr för motsvarande kvartal 2020), vilket avser provkörningsaktiviteter och studier. I jämförelseperioden 2020 såldes ett AxoPur®-system. Övriga rörelseintäkter uppgick till 22 tkr (286)...

Axolot lanserar nu AxoPur 2.0, en ny och uppgraderad generation av bolagets unika AxoPur® teknologi, som möjliggör rening av betydligt högre vattenflöden samtidigt som energiförbrukningen kraftigt reduceras.Axolot marknadsför sedan några år sin effektiva och miljövänliga vattenreningsteknologi AxoPur® som baseras på elektrokemiska principer. Det unika med...

Axolot Solutions har nu tre anläggningar i reguljär drift på marknaden. Dessa enheter har gett bolaget värdefull operativ erfarenhet vilket har resulterat i ytterligare förfining av den unika AxoPur-teknologin.Idag kan Axolot erbjuda högeffektiv rening av ett brett register av olika processvatten vilket i sin tur...

Nyhetsflödet från Axolot har varit lite sparsmakat sedan jag klev in som VD den 1 oktober. Detta trots att vi är kanske mer aktiva än någonsin tidigare. Vi har valt att inte längre skicka ut pressmeddelanden för varje provkörning och utvärdering som genomförs då detta...

Axolot har under det tredje kvartalet levererat och installerat sitt andra AxoPur® vattenreningssystem.Sammandrag av tredje kvartalet 2021 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 936 tkr (621 tkr för motsvarande kvartal 2020), där huvuddelen härrör från försäljningen av ett Axopur vattenreningssystem. Övriga rörelseintäkter uppgick till 95 tkr (-3) vilket relaterar till offentliga forskningsbidrag och ersättningar i...

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB har i samråd med nuvarande VD Martin Ragnar idag beslutat att han går in i en ny roll som vice VD med ansvar för teknologi och utveckling. Till ny VD utses nuvarande styrelseledamoten Lennart Holm.Förändringen träder i kraft den...