Archive

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) har utsett Marie Landfors till VD med verkan från 1 juni 2019. Hon ersätter därmed Mårten Olausson som för närvarande innehar denna position. ”Vi är mycket glada att vi lyckats attrahera Marie Landfors som ny VD. Hon är...

VD Mårten Olausson kommenterar 2018, första kvartalet 2019 samt vägen framåt.Presentationen finns även för nedladdning på bolagets webbplats.För ytterligare information kontakta:Mårten Olausson, CEO Axolot Solutions, tel: 070–5840617, mejl: marten.olausson@axolotsolutions.comDokument & länkarVD-arsstamma-AGM-190515...

Idag, den 15 maj 2019, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt resultatdisposition Årsstämman fastställde Axolot Solutions Holding AB:s (Bolagets) framlagda...

Förberedelser för kommersiellt genombrottJanuari-Mars ·    Nettoomsättning 169 tkr (0 för motsvarande kvartal 2018) ·    Rörelseresultat -5 669 tkr (-3 423) ·    Nettoresultat -5 669 tkr (-3 423) ·    Nettoresultat per aktie -0.21 kronor (-3.42) ·    Investeringar i tre nya pilotanläggningar, som tas i drift under våren i olika provkörningar ·    Rekrytering...

Axolot Solutions Holding AB meddelar att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.axolotsolutions.com.För ytterligare information kontakta:Mårten Olausson, CEO Axolot Solutions, tel: 070–5840617, mejl: marten.olausson@axolotsolutions.comDokument & länkar Om Axolot Solutions Holding AB Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell...

Axolot Solutions Finland Oy, helägt dotterbolag inom Axolot Solutions-koncernen, har erhållit en order att leverera en anläggning som bygger på bolagets teknologi för vattenrening, AxoPur®, till en livsmedelsproducent i västra Finland. Ordern är inledningsvis värd ca 0,5 MSEK och anläggningen kommer att levereras och driftsättas...

Axolot Solutions Finland Oy, helägt dotterbolag inom Axolot Solutions-koncernen, har erhållit en order att leverera en anläggning som bygger på bolagets teknologi för vattenrening, AxoPur®, till en livsmedelsproducent i västra Finland. Ordern är inledningsvis värd ca 0,5 MSEK och anläggningen kommer att levereras och driftsättas...