Archive

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl 13:00 i Röda Rummet i Jacob Hansens hus, Hästmöllegränd 5 i Helsingborg.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i...

Genomförda nyemissioner, listning vid Nasdaq Stockholm First North och många kundaktiviteterOktober-December • Rörelseintäkter 1 195 TSEK (390 för motsvarande kvartal 2017) • Rörelseintäkter exklusive aktiverat eget arbete 502 TSEK (273) • Rörelseresultat -6 932 TSEK (-3 467) • Nettoresultat -6 906 TSEK (-3 443)   Januari-December • Rörelseintäkter...

Axolot Solutions första industriella vattenreningssystem har nu varit i drift sedan sommaren 2018, detta vid Colombier Finlands bestrykningsanläggning i Pyttis, Finland. Erfarenheterna sedan starten är mycket goda, vilket framgår vid ett samtal med Carl-Erik Guttormsen, Colombier Finland Area Director. Det är nu mer än...

Martin Ragnar är ansvarig för affärsutveckling i vattenreningsbolaget Axolot Solutions som i höstas listades på Nasdaq First North. I denna intervju ger han sin syn på det akuta behovet av ökad hushållning och bevarande av jordens begränsade vattentillgångar, hur Axolot Solutions bidrar med en unik...

Axolot Solutions Holding AB inrättar nu ett Advisory Board. Det breddar bolagets nätverk och ger tillgång till unik kompetens som stärker bolagets strategiarbete och ger ledningsgruppen tillgång till tunga expertrådgivare inom vattenhantering. Det nyetablerade Advisory Board kommer att bestå av Mathias Bergman (Finland), Mats Eklund...

För Axolot Solutions har det fjärde kvartalet sannolikt varit det mest intensiva i bolagets historia. En framgångsrik nyemission som säkrat verksamhetens finansiering för kommande år har genomförts och därefter har aktien listats på Nasdaq First North i Stockholm. Parallellt har den operativa verksamheten pågått för...

Miljöteknikbolaget Axolot Solutions Holding AB:s (Ticker: Axolot) aktie listades i dag, onsdag, på Nasdaq First North. Bolagets patenterade teknik AxoPur gör det möjligt att momentant rena och återanvända förorenat vatten.– Axolot Solutions är ett miljöteknologibolag som verkar inom en snabbt växande bransch. Listningen på Nasdaq...