Archive

Axolot har sålt en nyckelfärdig AxoPur® anläggning för rening av förorenade vatten som tas emot och hanteras vid Sandahls verksamhet i Värnamo. Anläggningen som förväntas kunna tas i drift om 3-4 månader kommer initialt att ha en kapacitet på 8 000 m3 per år men den är förberedd...

Axolot och Driva Aquaculture har ingått ett intentionsavtal (LOI) där avsikten är att introducera Axolots AxoPur® teknik för rening av vatten från storskaliga fiskodlingsanläggningar. En avgörande framgångsfaktor är AxoPur’s förmåga att reducera utsläpp av fosfor.Driva Aquaculture AS är ett norskt företag med stor erfarenhet från...

Axolot Solutions har ingått ett hyresavtal med Borås Energi och Miljö som kommer att hyra en containerbaserad AxoPur® anläggning för att rena tvättvatten.Uppstart förväntas ske runt årsskiftet. Inledningsvis kommer tvättvatten att renas men i kommande skeden kan det även bli aktuellt att rena andra vattenflöden,...

Fortsatt positiv och spännande utveckling trots ett utmanande världslägeSammandrag av tredje kvartalet 2022 Finansiellt  Nettoomsättningen uppgick till 306 tkr (936 tkr för motsvarande kvartal 2021), vilket avser demokörningar och studier. I jämförelseperioden såldes ett mindre AxoPur®-system. Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 tkr (95) där beloppet i...

Axolot Solutions har den 2 oktober ingått ett avtal med Tilapia AS och B-Enviro om bildandet av ett gemensamt JV-bolag som skall bearbeta den norska marknaden för industriell vattenrening.Axolot kommer att vara majoritetsägare i det norska bolaget som kommer att verka under namnet Axolot Solutions...

Framgångsrika körningar hos Aspa bruk, intentionsavtal ingicks avseende den norska marknaden och en övertecknad företrädesemission genomfördes.Sammandrag av andra kvartalet 2022 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 350 tkr (529 tkr för motsvarande kvartal 2021), vilket avser provkörningsaktiviteter och studier. Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 tkr (60) där beloppet...