Archive

Många pågående kundaktiviteter samtidigt som Covid-19 läget påverkade kundernas långsiktiga investeringsbeslutSammandrag av andra kvartalet 2020 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 1 019 tkr (607 tkr för motsvarande kvartal 2019), som en följd av ökade provkörnings- och kundsamarbetsaktiviteter i främst Sverige och Finland. Detta är Axolots högsta omsättning hittills för ett enskilt...

Axolot Solutions har beviljats patent i Sverige på en uppfinning.Axolot Solutions verksamhet centreras kring den egenutvecklade och patenterade vattenreningstekniken AxoPur®. När tekniken appliceras i olika industrigrenar uppenbarar sig ibland helt nya möjligheter. Patent- och registreringsverket har nu beviljat patent på en ny uppfinning med bäring...

Axolot Solutions har tecknat ett provkörningsavtal med ett stort svenskt företag i energilagringsbranschen.Försöken inbegriper två olika flöden – dels ett processvattenflöde, dels ett dagvatten. Genomförandet planeras under juni månad och det är Axolots patenterade AxoPur®-teknik samt patentsökt AxoPlus™-teknik som kommer att utvärderas.För ytterligare information, vänligen...

Axolot Solutions har beviljats patent i USA på en uppfinning med bäring på AxoPur®.Axolot Solutions har under senare år arbetat målmedvetet med utveckling av företagets patenterade vattenreningsteknik AxoPur® i centrum. När uppfinningar för de systemlösningar som företaget erbjuder sina kunder görs söks också patentskydd för...

Axolot Solutions har tecknat ett provkörningsavtal med ett stort svenskt företag i energibranschen.Försöken syftar till att rena ett av företagets processvattenflöden från metaller. Genomförandet planeras till andra halvan av maj och det är Axolots patenterade AxoPur®-teknologi som kommer att utvärderas.För ytterligare information, vänligen kontakta:Marie Landfors,...

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition Årsstämman fastställde Axolot Solutions Holding AB:s...

Axolot Solutions Finland Oy har skrivit provkörningsavtal med två olika nya kunder i FinlandEtt av uppdragen är för ett bolag som återvinner olika slags massa- och textilfibrer. Fiberåtervinningen genererar processvatten och Axolot Solutions kommer att tillhandahålla vattenreningstjänster i försökskörningar, med slutligt mål att kunna recirkulera...

AXOLOTS DEFINIERADE TEKNISKA PLATTFORM TAR FORTSATT FORM I BEFINTLIGA OCH NYA SPÄNNANDE KUNDPROJEKTSAMMANDRAG AV FÖRSTA KVARTALET 2020 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 725 tkr (169 tkr för motsvarande kvartal 2019) Övriga intäkter uppgick till 446 tkr (0), vilket avser fortsatt bidrag från finländsk jordbruksmyndighet till ett framgångsrikt reningsprojekt som inleddes under 2019 Rörelseresultatet...

Som ytterligare en del av beslutet att samordna vissa roller i ledningsgruppen, till följd av det försämrade marknadsläget, har Axolot Solutions beslutat att tjänsten som CTO ska utgå.Den anpassning av Axolots organisation som meddelades den 25 mars har lett till ytterligare en ändring i sammansättningen...