Archive

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (”Axolot” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 26 503 948 aktier under förutsättning av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen är 0,95 SEK per aktie. Nyemissionen förväntas vid full...

Axolot Solutions i Sverige har tecknat avtal om tester med företagets patenterade AxoPur®-teknik och patentsökta AxoPlus™-teknik, med en kund i metallbearbetningsindustrin. Testerna kommer att genomföras på Axolots anläggning i Landvetter och syftar till att avskilja metalljoner och sulfatjoner från ett flöde, i syfte att minska utsläppen....

Axolot Solutions i Sverige har tecknat avtal om tester med företagets patenterade AxoPur®-teknik med en kund i livsmedelsindustrin.Testerna kommer att genomföras på plats hos kunden och syftar till att avskilja näringsämnen och bakterier från ett flöde, i syfte att kunna recirkulera det renade vattnet och...

Lansering av modellprogram och försäljning av det första kommersiella AxoPur-systemet markerar företagets avstamp mot framtidenSammandrag av tredje kvartalet 2020 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 621 tkr (485 tkr för motsvarande kvartal 2019), vilket hänför sig till provkörningsaktiviteter i främst Sverige och Finland. Övriga intäkter uppgick till -3 tkr (3). Rörelseresultatet blev -4...

Axolot Solutions - NyhetsbrevAxolot Solutions verkar, genom sitt koncept för industriell vattenrening, inte enbart på den tekniska och kommersiella arenan. Frågan om tillgång på tillräckliga mängder av rent vatten har också en mycket tydlig politisk dimension. Faktum är att vattenfrågan har bäring på samtliga 17...

Axolot Solutions Finland Oy har skrivit två provkörningsavtal, med kunder inom energi- respektive konstruktionsmaterialbranschen.Efter att modellprogrammet för det patenterade vattenreningssystemet AxoPur® lanserades har marknadsaktiviteterna intensifierats. Ett provkörningsavtal har nu skrivits med ett biobränsleföretag. Detta är ett område där AxoPur tekniken kan visa sig ha banbrytande...

Efter flera år av arbete med forskning och utveckling, följt av konstruktion och tester, är Axolot Solutions nu redo att lansera ett modellprogram för sin centrala vattenreningsapparatur AxoPur®.Modellprogrammet är modulbaserat och designen säkerställer en kostnadseffektiv tillverkning av hela produktportföljen. Utrustningar i hela det breda flödesintervallet nyttjar sig av...

Efter flera år av arbete med forskning och utveckling, följt av konstruktion och tester, är Axolot Solutions nu redo att lansera ett modellprogram för sin centrala vattenreningsapparatur AxoPur®.Modellprogrammet är modulbaserat och designen säkerställer en kostnadseffektiv tillverkning av hela produktportföljen. Utrustningar i hela det breda flödesintervallet nyttjar sig av...

Vid sidan av den nyligen publicerade ordern på en kommersiell AxoPur®-enhet pågår mycket andra aktiviteter inom bolaget.Efter ett antal Covid-19 påverkade månader ökar nu den kommersiella aktiviteten i takt med att industriella verksamheter öppnar upp för besök igen. Axolot lyckades upprätthålla en relativt hög aktivitetsnivå...