Archive

Plastföroreningar och mikroplaster är ett allvarligt och växande globalt miljöproblem. EU har beslutat att återvinningsgraden av plast måste öka drastiskt vilket kräver att tekniken för att möjliggöra storskalig recirkulation av plast måste utvecklas betydligt. Ett avgörande problem vid återvinning av plast är alla de föroreningar...

Ett händelserikt fjärde kvartal – strategiskt såväl som utvecklingsmässigt och kommersielltSammandrag av fjärde kvartalet 2022 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 375 tkr (586 tkr för motsvarande kvartal 2021), vilket avser demokörningar och studier. Övriga rörelseintäkter var 0 tkr (22) där beloppet i jämförelseperioden avser offentliga forskningsbidrag och...

Helt plötsligt så är vi nära jul igen, det är samma känsla som vanligt. Tiden har en tendens att rusa på i allt snabbare takt. Jag sitter och skriver dessa rader på en färja mellan Århus och Själlands Odde en gråmulen dag i början av...

Axolot har sålt en nyckelfärdig AxoPur® anläggning för rening av förorenade vatten som tas emot och hanteras vid Sandahls verksamhet i Värnamo. Anläggningen som förväntas kunna tas i drift om 3-4 månader kommer initialt att ha en kapacitet på 8 000 m3 per år men den är förberedd...

Axolot och Driva Aquaculture har ingått ett intentionsavtal (LOI) där avsikten är att introducera Axolots AxoPur® teknik för rening av vatten från storskaliga fiskodlingsanläggningar. En avgörande framgångsfaktor är AxoPur’s förmåga att reducera utsläpp av fosfor.Driva Aquaculture AS är ett norskt företag med stor erfarenhet från...

Axolot Solutions har ingått ett hyresavtal med Borås Energi och Miljö som kommer att hyra en containerbaserad AxoPur® anläggning för att rena tvättvatten.Uppstart förväntas ske runt årsskiftet. Inledningsvis kommer tvättvatten att renas men i kommande skeden kan det även bli aktuellt att rena andra vattenflöden,...

Fortsatt positiv och spännande utveckling trots ett utmanande världslägeSammandrag av tredje kvartalet 2022 Finansiellt  Nettoomsättningen uppgick till 306 tkr (936 tkr för motsvarande kvartal 2021), vilket avser demokörningar och studier. I jämförelseperioden såldes ett mindre AxoPur®-system. Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 tkr (95) där beloppet i...