Archive

För Axolot Solutions har det fjärde kvartalet sannolikt varit det mest intensiva i bolagets historia. En framgångsrik nyemission som säkrat verksamhetens finansiering för kommande år har genomförts och därefter har aktien listats på Nasdaq First North i Stockholm. Parallellt har den operativa verksamheten pågått för...

Miljöteknikbolaget Axolot Solutions Holding AB:s (Ticker: Axolot) aktie listades i dag, onsdag, på Nasdaq First North. Bolagets patenterade teknik AxoPur gör det möjligt att momentant rena och återanvända förorenat vatten.– Axolot Solutions är ett miljöteknologibolag som verkar inom en snabbt växande bransch. Listningen på Nasdaq...

Axolot Solutions Holding AB har utsett Anita Haak till ny chief financial officer (CFO). Hon ingår i bolagets ledningsgrupp. Anita Haak har bland annat haft motsvarande befattning inom Bring Frigo AB och dessförinnan chefsbefattningar inom koncernekonomi hos Perstorp och Novartis, i Sverige och utomlands. ”Anita Haak kommer...

Axolot Solutions Holding AB har vid Årsstämma den 5 juni 2018 valt in advokat Erica Nobel i bolagets styrelse. Hennes kompetens inom bland annat miljörätt är en viktig förstärkning av Axolot Solutions. ”Erica Nobel tillför med sin tunga miljörättsliga erfarenhet viktig strategisk kompetens till Axolot Solutions....

Den första kommersiella installationen av Axolot Solutions världsledande teknik för vattenrening levererades tidigare i år till Colombier Barrier Coating i Pyttis, Finland. Anläggningen är nu tagen i drift och opererar med förväntat resultat. Det faktum att Colombier Barrier Coating har valt Axolot Solutions teknik för vattenrening...