Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2021-03-23

Artiklar på Världsvattendagen

Artiklar på Världsvattendagen Igår, den 22 mars, firades vattnets roll i samhället världen över, då världsvattendagen högtidlighölls. Vi på Axolot passade på att dra en lans för vattnet genom att skriva ett par debattartiklar som finns här.
Läs mer
2021-03-17

Axolot Solutions – Nyhetsbrev

Framsteg i utmanande tiderIntresset för vattenfrågor är på väg att lyfta på allvar, inte bara i Sverige utan också globalt. Det har ju varit uppenbart i många år att rent vatten är en alltmer begränsad och kritisk resurs och ett...
Läs mer
2021-02-12

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké Januari-December 2020

Övertecknad företrädesemission skapar förutsättningar för fortsatt genomförande av Axolots strategi, med fokus på kommersiell försäljning och leveransSammandrag av fjärde kvartalet 2020 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 1 318 tkr (882 tkr för motsvarande kvartal 2019), vilket hänför sig till den första kommersiella försäljningen av ett...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.