Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2020-11-04

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i livsmedelsindustrin

Axolot Solutions i Sverige har tecknat avtal om tester med företagets patenterade AxoPur®-teknik med en kund i livsmedelsindustrin.Testerna kommer att genomföras på plats hos kunden och syftar till att avskilja näringsämnen och bakterier från ett flöde, i syfte att kunna...
Läs mer
2020-11-02

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i massa- och pappersindustrin

Axolot Solutions i Sverige har tecknat avtal om tester med företagets patenterade AxoPur®-teknik med en kund i massa- och pappersindustrin.Testerna kommer att genomföras i Axolots lokaler i Landvetter och syftar till att dels avskilja näringsämnen från ett flöde och i...
Läs mer
2020-10-30

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-September 2020

Lansering av modellprogram och försäljning av det första kommersiella AxoPur-systemet markerar företagets avstamp mot framtidenSammandrag av tredje kvartalet 2020 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 621 tkr (485 tkr för motsvarande kvartal 2019), vilket hänför sig till provkörningsaktiviteter i främst Sverige och Finland. Övriga...
Läs mer
2020-10-06

Renare vatten en allt större miljöfråga

Axolot Solutions - NyhetsbrevAxolot Solutions verkar, genom sitt koncept för industriell vattenrening, inte enbart på den tekniska och kommersiella arenan. Frågan om tillgång på tillräckliga mängder av rent vatten har också en mycket tydlig politisk dimension. Faktum är att vattenfrågan...
Läs mer
2020-09-23

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med två kunder i Finland

Axolot Solutions Finland Oy har skrivit två provkörningsavtal, med kunder inom energi- respektive konstruktionsmaterialbranschen.Efter att modellprogrammet för det patenterade vattenreningssystemet AxoPur® lanserades har marknadsaktiviteterna intensifierats. Ett provkörningsavtal har nu skrivits med ett biobränsleföretag. Detta är ett område där AxoPur tekniken...
Läs mer
2020-09-08

Axolot Solutions lanserar modellprogram och breddar sitt erbjudande

Efter flera år av arbete med forskning och utveckling, följt av konstruktion och tester, är Axolot Solutions nu redo att lansera ett modellprogram för sin centrala vattenreningsapparatur AxoPur®.Modellprogrammet är modulbaserat och designen säkerställer en kostnadseffektiv tillverkning av hela produktportföljen. Utrustningar i hela det...
Läs mer
2020-09-08

Axolot Solutions lanserar modellprogram och breddar sitt erbjudande

Efter flera år av arbete med forskning och utveckling, följt av konstruktion och tester, är Axolot Solutions nu redo att lansera ett modellprogram för sin centrala vattenreningsapparatur AxoPur®.Modellprogrammet är modulbaserat och designen säkerställer en kostnadseffektiv tillverkning av hela produktportföljen. Utrustningar i hela det...
Läs mer
2020-08-31

Axolot Solutions – Nyhetsbrev

Vid sidan av den nyligen publicerade ordern på en kommersiell AxoPur®-enhet pågår mycket andra aktiviteter inom bolaget.Efter ett antal Covid-19 påverkade månader ökar nu den kommersiella aktiviteten i takt med att industriella verksamheter öppnar upp för besök igen. Axolot lyckades...
Läs mer
2020-08-19

Axolot Solutions säljer sin första AxoPur-enhet

Axolot Solutions har fått sin första order på en processavloppsrenings-enhet av typen AxoPur®, till Colombier Barrier Coatings i Finland.Den sålda utrustningen har en kapacitet på 2 m³/h och kommer att användas för rening av processavlopp och restströmmar vid bestrykning av...
Läs mer
2020-07-30

Axolot Solutions Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT  Januari – Juni 2020

Många pågående kundaktiviteter samtidigt som Covid-19 läget påverkade kundernas långsiktiga investeringsbeslutSammandrag av andra kvartalet 2020 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 1 019 tkr (607 tkr för motsvarande kvartal 2019), som en följd av ökade provkörnings- och kundsamarbetsaktiviteter i främst Sverige och Finland. Detta...
Läs mer
2020-06-29

Axolot Solutions har beviljats patent i Sverige

Axolot Solutions har beviljats patent i Sverige på en uppfinning.Axolot Solutions verksamhet centreras kring den egenutvecklade och patenterade vattenreningstekniken AxoPur®. När tekniken appliceras i olika industrigrenar uppenbarar sig ibland helt nya möjligheter. Patent- och registreringsverket har nu beviljat patent på...
Läs mer
2020-06-12

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med kund i energilagringsbranschen

Axolot Solutions har tecknat ett provkörningsavtal med ett stort svenskt företag i energilagringsbranschen.Försöken inbegriper två olika flöden – dels ett processvattenflöde, dels ett dagvatten. Genomförandet planeras under juni månad och det är Axolots patenterade AxoPur®-teknik samt patentsökt AxoPlus™-teknik som kommer...
Läs mer
2020-06-10

Axolot Solutions har beviljats amerikanskt patent

Axolot Solutions har beviljats patent i USA på en uppfinning med bäring på AxoPur®.Axolot Solutions har under senare år arbetat målmedvetet med utveckling av företagets patenterade vattenreningsteknik AxoPur® i centrum. När uppfinningar för de systemlösningar som företaget erbjuder sina kunder...
Läs mer
2020-06-08

Axolot Solutions har tecknat avtal om design av vattenreningsmoduler för Fortum Waste Solutions

Axolot Solutions har tecknat ett avtal med Fortum Waste Solutions kring steg två i ett utvecklingssamarbete rörande tvätt av starkt förorenad jord som innebär design av moduler till Fortums koncept.Axolot Solutions och Fortum Waste Solutions har under en längre tid...
Läs mer
2020-05-18

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med kund i energibranschen

Axolot Solutions har tecknat ett provkörningsavtal med ett stort svenskt företag i energibranschen.Försöken syftar till att rena ett av företagets processvattenflöden från metaller. Genomförandet planeras till andra halvan av maj och det är Axolots patenterade AxoPur®-teknologi som kommer att utvärderas.För...
Läs mer
2020-05-14

Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 14 maj 2020

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.