Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2020-11-09

Kallelse till extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB, org. nr 559077-0722 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3 i HelsingborgRätt att delta och anmälan till stämman Den som önskar delta...
Läs mer
2020-11-09

Axolot avser att genomföra företrädesemission om 25,2 MSEK som ska säkerställa leveranskapacitet för förväntade beställningar samt ökad försäljningstakt

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (”Axolot” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 26 503 948 aktier under förutsättning av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen är 0,95 SEK per...
Läs mer
2020-11-06

Axolot Solutions has signed a trial agreement with a customer in the metalworking industry

Axolot Solutions has signed a trial agreement with a customer in the metalworking industry   You can read the full press release here.
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.