Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2020-11-02

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i massa- och pappersindustrin

Axolot Solutions i Sverige har tecknat avtal om tester med företagets patenterade AxoPur®-teknik med en kund i massa- och pappersindustrin.Testerna kommer att genomföras i Axolots lokaler i Landvetter och syftar till att dels avskilja näringsämnen från ett flöde och i...
Läs mer
2020-10-30

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-September 2020

Lansering av modellprogram och försäljning av det första kommersiella AxoPur-systemet markerar företagets avstamp mot framtidenSammandrag av tredje kvartalet 2020 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 621 tkr (485 tkr för motsvarande kvartal 2019), vilket hänför sig till provkörningsaktiviteter i främst Sverige och Finland. Övriga...
Läs mer
2020-10-06

Commercial update October 2020

Axolot Solutions - Commercial update October 2020 You can read the Commercial update here  
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.