Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2020-11-12

Axolot Solutions has signed a trial agreement with a customer in the biogas industry

Axolot Solutions has signed a trial agreement with a customer in the biogas industry   You can read the full press release here.
Läs mer
2020-11-12

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i biogasindustrin

Axolot Solutions Finland Oy har tecknat ett avtal med Ab Stormossen Oy, om tester med Axolots patenterade AxoPur®-teknik.Testerna kommer att genomföras vid kundens anläggning i Finland och syftar till att rena avfallsvatten som kommer från avvattning av rötresten. Ab Stormossen...
Läs mer
2020-11-11

Axolot Solutions information om Årsstämma 2021 och utsedda ledamöter till valberedningen

Årsstämman 2021 i Axolot Solutions Holding AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 18 maj 2021 kl 13:00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3 i Helsingborg.Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.