Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2019-05-10

Axolot Solutions Holding AB Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Förberedelser för kommersiellt genombrottJanuari-Mars ·    Nettoomsättning 169 tkr (0 för motsvarande kvartal 2018) ·    Rörelseresultat -5 669 tkr (-3 423) ·    Nettoresultat -5 669 tkr (-3 423) ·    Nettoresultat per aktie -0.21 kronor (-3.42) ·    Investeringar i tre nya pilotanläggningar, som tas...
Läs mer
2019-04-24

Axolot Solutions publicerar årsredovisningen för 2018

Axolot Solutions Holding AB meddelar att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.axolotsolutions.com.För ytterligare information kontakta:Mårten Olausson, CEO Axolot Solutions, tel: 070–5840617, mejl: marten.olausson@axolotsolutions.comDokument & länkar Om Axolot Solutions Holding AB Axolot Solutions Holding AB är ett...
Läs mer
2019-04-23

Rättelse av föregående pressmeddelande: Axolot Solutions erhåller order för leverans av AxoPur®-anläggning till livsmedels-producent i västra Finland

Axolot Solutions Finland Oy, helägt dotterbolag inom Axolot Solutions-koncernen, har erhållit en order att leverera en anläggning som bygger på bolagets teknologi för vattenrening, AxoPur®, till en livsmedelsproducent i västra Finland. Ordern är inledningsvis värd ca 0,5 MSEK och anläggningen...
Läs mer
2019-04-23

Rättelse av föregående pressmeddelande: Axolot Solutions erhåller order för leverans av AxoPur®-anläggning till livsmedels-producent i västra Finland

Axolot Solutions Finland Oy, helägt dotterbolag inom Axolot Solutions-koncernen, har erhållit en order att leverera en anläggning som bygger på bolagets teknologi för vattenrening, AxoPur®, till en livsmedelsproducent i västra Finland. Ordern är inledningsvis värd ca 0,5 MSEK och anläggningen...
Läs mer
2019-04-23

Axolot Solutions erhåller order för leverans av AxoPur®-anläggning till livsmedels-producent i västra Finland

Axolot Solutions Finland Oy, helägt dotterbolag inom Axolot Solutions-koncernen, har erhållit en order att leverera en anläggning som bygger på bolagets teknologi för vattenrening, AxoPur®, till en livsmedelsproducent i västra Finland. Ordern är inledningsvis värd ca 0,5 MSEK och anläggningen...
Läs mer
2019-04-10

Kallelse till årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl 13:00 i Röda Rummet i Jacob Hansens hus, Hästmöllegränd 5 i Helsingborg.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta...
Läs mer
2019-02-13

Axolot Solutions Holding AB Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

Genomförda nyemissioner, listning vid Nasdaq Stockholm First North och många kundaktiviteterOktober-December • Rörelseintäkter 1 195 TSEK (390 för motsvarande kvartal 2017) • Rörelseintäkter exklusive aktiverat eget arbete 502 TSEK (273) • Rörelseresultat -6 932 TSEK (-3 467) • Nettoresultat -6 906...
Läs mer
2019-02-08

Succé för Axolots första anläggning i Finland

Axolot Solutions första industriella vattenreningssystem har nu varit i drift sedan sommaren 2018, detta vid Colombier Finlands bestrykningsanläggning i Pyttis, Finland. Erfarenheterna sedan starten är mycket goda, vilket framgår vid ett samtal med Carl-Erik Guttormsen, Colombier Finland Area Director. Det...
Läs mer
2019-02-04

Axolot Solutions spjutspetsteknologi renar och sparar vatten i stor skala

Martin Ragnar är ansvarig för affärsutveckling i vattenreningsbolaget Axolot Solutions som i höstas listades på Nasdaq First North. I denna intervju ger han sin syn på det akuta behovet av ökad hushållning och bevarande av jordens begränsade vattentillgångar, hur Axolot...
Läs mer
2019-01-30

Axolot Solutions Holding AB attraherar unik kompetens till nyinrättat Advisory Board

Axolot Solutions Holding AB inrättar nu ett Advisory Board. Det breddar bolagets nätverk och ger tillgång till unik kompetens som stärker bolagets strategiarbete och ger ledningsgruppen tillgång till tunga expertrådgivare inom vattenhantering. Det nyetablerade Advisory Board kommer att bestå av...
Läs mer
2018-12-19

Axolot Solutions på väg mot kommersiellt genombrott i Sverige – nyhetsbrev från VD

För Axolot Solutions har det fjärde kvartalet sannolikt varit det mest intensiva i bolagets historia. En framgångsrik nyemission som säkrat verksamhetens finansiering för kommande år har genomförts och därefter har aktien listats på Nasdaq First North i Stockholm. Parallellt har...
Läs mer
2018-11-22

Axolot Solutions Holding AB publicerar Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september

Axolot Solutions Holding AB publicerar delårsrapport med finansiell information för perioden 1 januari – 30 september 2018. Tredje kvartalet i korthet Finansiellt Extern fakturering om 778 TSEK under tredje kvartalet (ackumulerat hittills i år 1 054 TSEK), hänförligt till testkörningar...
Läs mer
2018-11-21

Handeln med Axolot Solutions aktie inledd på Nasdaq First North

Miljöteknikbolaget Axolot Solutions Holding AB:s (Ticker: Axolot) aktie listades i dag, onsdag, på Nasdaq First North. Bolagets patenterade teknik AxoPur gör det möjligt att momentant rena och återanvända förorenat vatten.– Axolot Solutions är ett miljöteknologibolag som verkar inom en snabbt...
Läs mer
2018-11-16

Axolot Solutions Holding AB offentliggör finansiell information för det tredje kvartalet samt bolagsbeskrivning

Axolot Solutions Holding AB ("Axolot" eller "Bolaget") publicerar Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North. I denna redovisas finansiell information för perioden 1 januari – 30 september 2018, som tidigare inte offentliggjorts.I den bolagsbeskrivning som från och med idag finns...
Läs mer
2018-11-16

Axolot Solutions Holding AB har erhållit godkännande för listning av bolagets aktier på Nasdaq First North

Nasdaq har godkänt Axolot Solutions Holding AB ("Axolot" eller "Bolaget") för listning på Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktier är onsdagen den 21 november 2018.Axolot har under 2018 genomfört två nyemissioner som sammantaget tillförde Bolaget 67...
Läs mer
2018-09-12

Axolot Solutions förstärker ledningen – Anita Haak utsedd till ny CFO

Axolot Solutions Holding AB har utsett Anita Haak till ny chief financial officer (CFO). Hon ingår i bolagets ledningsgrupp. Anita Haak har bland annat haft motsvarande befattning inom Bring Frigo AB och dessförinnan chefsbefattningar inom koncernekonomi hos Perstorp och Novartis, i Sverige...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.